Sou100 Žižkov Sou100 Žižkov

Menu Járy Cimrmana

Jedině u stolu Járy Cimrmana si můžete dát menu, které po něm nese název.

Kdo to byl Jára Cimrman?

Jára Cimrman je univerzální český génius, objevený Jiřím Šebánkem a Zdeňkem Svěrákem. Podle narativu Divadla Járy Cimrmana byl jedním z největších českých dramatiků, básníků, hudebníků, učitelů, cestovatelů, filozofů, vynálezců, vědců, kriminalistů a sportovců své doby.

Cimrmanův životopis

Jára Cimrman se narodil ve Vídni mezi lety 1869 a 1874. Jeho otcem byl český krejčí Leopold Cimrman a matka rakouská herečka Marlen Jelinková.

Podle semináře k Poslu z Liptákova zemřel na samém počátku první světové války. Místem Cimrmanova stáří byla podle tohoto semináře pojizerská fiktivní obec Liptákov.

O Cimrmanově manželství, natož potomcích, nebylo dlouho nic známo

Cimrman nebyl nikdy ani v nejmenším ženat, tudíž nezanechal potomka. Dnes se ale již vími, že i člověk, který není ženat, může krásně zanechat potomka. Takového potomka však nelze hledat v matrikách a musí se sáhnout k jiným metodám. Nejspolehlivější je pátrat po dědičných znacích.

Pokud však jde o Cimrmanovu fyziognomii, mnoho dokladů se nedochovalo. Cimrman, jak možná víte, měl zásadní odpor k fotografování zblízka – známe jen několik jeho leteckých snímků. A tak se o jeho podobě dochoval jediný doklad: mistrova busta.

Jeden charakteristický detail je však na ní dodnes patrný: zvláštní tvar profilového obrysu hlavy. Nápadná je tu neobvyklá výduť na temeni, v odborné literatuře nazývaná „pahrbkem geniality“.  Úkolem tedy bylo najít mezi obyvatelstvem liptákovské lokality podobný profilový obrys.

Stůl Járy Cimrmana v Sou100 Žižkov

Stůl Járy Cimrmana u nás pokřtila osoba nejpovolanější – nebyl to nikdo jiný než sám pan Zdeněk Svěrák.

U Stolu Járy Cimrmanna si každý může vyzkoušet, zda není s géniem příbuzný. Po konzumaci několika piv přiloží hlavu k poskytnuté šabloně a náš personál zjistí výskyt pahrbku geniality.

Nositelé pahrbku geniality budou zapsáni do plemenné knihy a obdrží čestný Járův šnyt.